Luhačovice - ubytování v Luhačovicích

Kontakt

Vila Taťána
Monika Martincová ( kontaktní osoba )
Dr. Veselého 302
763 26 Luhačovice

Mobil: 603 325 190

Mapa Luhačovic


Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Veškeré informace o vaší osobě používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému. Monika Martincová a Jiří Martinec, Dr. Veselého 302, 76326, Luhačovice, IČO:65824083, jako správce a jako zpracovatel osobních údajů s daty nakládá dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Monika Martincová a Jiří Martinec, Dr. Veselého 302, 76326, Luhačovice, IČO:65824083, s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.